نائب رئیس مجلس: 11 میلیون حقوق می گیرم/ با تعرفه هایی که وجود دارد می توانم تا 100 میلیون هم درآمد داشته باشم