نویسنده مالزیایی: ایران در روابط بین الملل خود ثابت قدم است/ درس روحانی به مسلمانان مالزی