مبتلایان به ذات‌الریه به فوریت‌های پزشکی نیاز دارند