اختصاص 1.2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای حل مشکل فاضلاب خوزستان