جدال پرسپولیس و نفت با چاشنی انتقام/ منصوریان در انتظار دومین پیروزی