جام جهانی کبدی ، تثبیت تیم ایران با 15 امتیاز در صدر