حضور 80 کماندوی پاکستانی در مناطق مختلف ولایت «فراه»