ایران و پاکستان برای حذف دلار از مبادلات دوجانبه توافق کردند