دیدار خداحافظی سفیر ایران در دمشق با نخست وزیر سوریه