ترکیه به دنبال خرید سامانه‌های دفاع هوایی از روسیه