«داعش» زاییده تفکر وهابی است/انگلیس و آمریکا آل‌سعود را تجهیز کردند