نشست اوباما و مشاوران وی برای بررسی گزینه نظامی در سوریه