بشار اسد: عربستان گفت اگر از ایران دور شوی از تو حمایت می‌کنیم!