فاز 19 پارس جنوبی تا پایان سال آماده افتتاح می‌شود/ آمادگی پتروپارس برای توسعه فاز 11