ترافیک سنگین در جاده های شمالی/بارش باران و مه گرفتگی در اردبیل