جزئیات انتخاب «شیراز» به عنوان دومین پایتخت جوانان جهان اسلام