زلزله "لیکک" خسارت جانی نداشت/ میزان خسارات مالی فعلا برآورد نشده است