برگزاری همایش «تسخیر لانه‌های جاسوسی مجازی استکبار جهانی»