تروریست‌ها و مخالفین مسلح خواهان جایگزینی «حماه» به جای «حلب» بودند