اپل در حال نزدیک شدن به توانایی ساخت صفحه نمایش بدون حاشیه است