آخرین شب عزاداری محرم با حضور مقام معظم رهبری (عکس)