تبعات جمع آوری کالای قاچاق از بازار زیاد است/ حمایت از تولید ملی فراموش شده است