برجام در طرف غربی شکاف برداشته است/ آمریکا چوب لای چرخ توافق هسته‌ای می‌گذارد