اوباما منتقد رویکرد نرم جمهوریخواهان در برابر مسکو، سرخط روزنامه های روسیه/23 مهر ماه