ایران بیستمین خودروساز جهان شد/ رشد اندک تولید در 6 ماهه پسابرجام