17مخالف سوری در انفجار خودروی بمب گذاری شده در شمال سوریه کشته شدند