تلاش ها برای سرگیری مذاکرات واشنگتن و مسکو در باره سوریه