در حمله جنگنده‌های سعودی به یمن چهار غیرنظامی شهید شدند