1.2 میلیون تن فولاد به ظرفیت تولید سالانه کشور افزوده می شود