آل‌سعود مروج فرقه‌گرایی و پرورش‌دهنده تروریست‌ها در منطقه است