دعوت جامعه روحانیت از تمامی احزاب اصولگرا برای حضور در اولین نشست هم‌گرایی + جزئیات