بشار اسد از پیشنهاد عربستان برای حمایت از وی پرده برداشت