اوباما مداخله نظامی مستقیم در سوریه را بررسی می‌کند