بشار اسد: فرانسه و عربستان با فشار خواهان دوری سوریه از ایران شدند