ارتش یمن: برای تحقیق درباره ادعای آمریکا، آماده همکاری هستیم