السیسی: مصر سیاستی مستقل دارد/ بحران سوریه باید از طریق سیاسی حل شود