سخنگوی الحشد الشعبی: عملیات موصل نیازی به نظامیان بیگانه از جمله ایران ندارد