انتقاد طیب‌نیا از همراهی نکردن بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران