پس‌لرزه‌های کودتای ترکیه کماکان ادامه دارد: برکناری 2500 معلم دیگر