رئیس جمهوری سوریه: داعش زیر نظر آمریکا در زندان های عراق تشکیل شد