رئیس جمهوری کره جنوبی: کره شمالی به کشوری جهنمی تبدیل شده است