بشار اسد، شرط عجیب عربستان برای حمایت کامل از دمشق را فاش کرد