فروشنده‌ دوج به تنهایی تمام مدل‌های ۲۰۱۷‌ دوج وایپر را خریداری کرد