اعطای وام ۱۰ میلیونی خرید دوچرخه و موتورسیکلت برقی