ناآرامی های روز گذشته در کراچی پاکستان پنج کشته برجا گذاشت