کارمزد خدمات بانکی گران شد / تخفیف ویژه بانکها به مشتریان خاص!