واشنگتن باید از اول درباره سوریه با تهران مذاکره می‌کرد