رمز موفقیت های انقلاب اسلامی، الگو گرفتن از سیدالشهداست