'باب دیلن' برنده جایزه نوبل ادبیات سرخط روزنامه های انگلیس/23 مهرماه ماه