مخالفت آمریکا با قطعنامه یونسکو در مورد ارتباط صهیونیست ها با بیت المقدس